Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Κ.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΡΕΚΚ ΓΙΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου